fbpx
BloggNyheterSlipp Skatteverket | Uppdatera er Personalliggare

Slipp Skatteverket | Uppdatera er Personalliggare

Funderar du på att starta restaurangverksamhet? Som arbetsgivare har du bland annat ett ansvar för att anteckna vilka som arbetar hos dig och när. Att göra detta rätt från början ökar chanserna för att din verksamhet blir en succé.

Vad behöver du tänka på?

Svensk lag kräver att du för en personalliggare. Personalliggaren kan vara manuell eller elektronisk. Den är en förteckning över vilka som är verksamma i dina lokaler. Personalliggaren ska uppdateras dagligen. Du kan överlåta åt någon annan att sköta din personalliggare, men det är du som har det yttersta ansvaret.

Även personal som inte har lön, till exempel praktikanter, ska föras in i personalliggaren. Personal från andra företag som tillfälligt utför jobb hos dig, till exempel en varuleverantör eller servicetekniker, behöver dock inte föras in.

Du behöver spara personalliggaren i två år räknat från utgången av det kalenderår som ditt beskattningsår har gått ut. Om ditt beskattningsår går ut 2022 behöver du alltså spara personalliggaren för det året till och med utgången av år 2024. Detta beror på att Skatteverket, om de skulle göra ett besök hos din verksamhet, behöver kunna kontrollera personalliggaren. Se mer om detta nedan.

I personalliggaren ska följande finnas:

1) Namn på ditt företag och företagets organisationsnummer. För varje verksamhetsdag ska antecknas

2) För- och efternamn samt personnummer för alla personer som är verksamma, och

3) Vilka tider varje arbetspass börjar och slutar.

Manuell eller elektronisk personalliggare?

Personalliggaren kan vara manuell eller elektronisk.

En manuell personalliggare får inte se ut hur som helst. Bland annat behöver den vara inbunden (som en bok) och numrerad. Den får inte föras på anteckningsblock eller lösa papper. Du måste anteckna i den med skrift som inte kan raderas.

Om personal från Skatteverket besöker dina lokaler behöver de kunna kontrollera din personalliggare. Personalliggaren måste därför finnas tillgänglig, genom att du eller någon av dina anställda visar upp den. Skatteverket kontrollerar att de som utför arbete hos dig finns antecknade i personalliggaren. De får också lov att kontrollera identiteten hos dem som utför arbete hos dig. De får också ta ut en kontrollavgift om personalliggaren inte finns tillgänglig vid besöket eller om den inte har förts på rätt sätt. Kontrollavgiften uppgår till 12 500 kronor. För varje person som inte har upptagits i liggaren, men som Skatteverket bedömer är verksam hos dig, tillkommer 2 500 kronor.

Det finns stora fördelar med att använda en elektronisk personalliggare, istället för en manuell. Då kan du se till att programmet du använder checkar av att allt finns med. Du slipper också hålla koll på en fysisk bok, som riskerar bli sliten eller försvinna. Om Skatteverket skulle komma på besök kan du eller någon av dina anställda enkelt visa dem all information de behöver se.

Hos Timetjek hittar du en elektronisk personalliggare som är skräddarsydd för dina behov som restaurangägare. Utöver personalliggare-funktionen hittar du där allt du behöver ifråga om löner, lönespecifikationer, semester och allt annat som hör lönehanteringen till. Timetjek gör det enkelt för dig att göra rätt – så att du kan göra succé i din verksamhet.


Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.