fbpx

Löneprogram & lönesystem

Lönehantering är det sätt på vilket du som arbetsgivare hanterar dina anställdas tidrapporter. Detta är viktigt när anställda har avvikelser från den normala arbetstiden som t.ex. övertid, semester, sjukdom etc. Via vårt löneprogram online registreras allt så det blir enkelt för dig att sköta lönerna till era anställda. Inga tunga program att ladda ner, allt sker online.

Mer än bara ett löneprogram

Enkel lönehantering

Skapa löner enkelt

Sammanställ kompletta löner med ett knapptryck utifrån registrerad arbetstid.

OB-tillägg & förmåner

Skapa löner som automatiskt inkluderar eventuella OB-tillägg utifrån era regler.

Sjukfrånvaro och semester

Timetjek hjälper dig så att sjukfrånvaro och semesterledighet betalas ut korrekt på lönen.

Utbetalning

Banklista

Ladda ner en komplett banklista i PDF-format, som används vid utbetalning via önskad bank.

Slutlön vid avslutad anställning

Timetjek hjälper dig med slutlöner vid avslutad anställning och hämtar uppgifter för bland annat innestående semesterersättning till slutlönen.

Lönesedel till personal

När löner är skapade och låsta skickas lönesedeln direkt till din personal via personalsidan.

Rätt utbetalning med vår löneadministration
Underlag till företagets lönehantering

Underlag

Deklaration- och bokföringsunderlag

Hämta arbetsgivardeklarationer, underlag till Fora och Skatteverket samt bokföringsunderlag direkt från Timetjek.

Arbetsgivarintyg

Skapa arbetsgivarintyg enkelt med alla uppgifter från anställningen.

Semesterskuldlista

Se aktuell semesterlöneskuld till personalen och exportera en semesterskuldlista som underlag till bokföringen.

Fördelar

null

Spara pengar

Genom att själva hantera personalens löner enkelt i Timetjek sparar ni kostnaden för en eventuell extern konsult.

null

Följer GDPR

Samtliga löner skickas ut till personalens egna sida och följer alla krav och riktlinjer för GDPR. All information är alltid uppdaterad och skyddad.

null

Trygghet för personal

Personal ser registrerad arbetstid på erhållen lönesedel. Ökad översikt ger trygghet och förtroende hos din personal. Oavsett antal anställda hjälper Timetjek dig hålla koll.

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.