fbpx

Löneprogram online Ett komplett lönesystem

Lönehantering är det sätt på vilket du som arbetsgivare hanterar dina anställdas tidrapporter. Detta är viktigt när anställda har avvikelser från den normala arbetstiden som t.ex. övertid, semester, sjukdom etc. Via vårt löneprogram online registreras allt så det blir enkelt för dig att sköta lönerna till era anställda. Inga tunga program att ladda ner, allt sker online.

Webbaserat lönesystem online

Mer än bara ett löneprogram

Färdiga löner, med ett knapptryck

Skapa löner enkelt

Sammanställ kompletta löner efter registrerad arbetstid.

OB-tillägg & förmåner

Säkerställ att rätt OB-tillägg och övriga förmåner betalas ut efter rådande villkor från kollektivavtal.

Sjukfrånvaro och semester

Vid sjukfrånvaro eller semesterledighet betalas rätt ersättning ut till personalen. Hantera både sjuk- och semesterlön enkelt och smidigt.

Utbetalning

Betalfil

När lönerna är godkända skapas en betalfil för enkel utbetalning av samtliga löner genom vald bank.

Avsluta personal

När anställning upphör hjälper Timetjek till att säkerställa så att rätt slutlön med inkluderande semesterersättning betalas ut.

Lönesedel till personal

Vid godkända löner publiceras en kopia på aktuell lönesedel till personalens egna sida i enlighet med GDPR.
Rätt utbetalning med vår löneadministration
Underlag till företagets lönehantering

Underlag

Deklaration- och bokföringsunderlag

Skapa arbetsgivardeklaration till Skatteverket, Fora och bokföringsunderlag till externt bokföringssystem

Arbetsgivarintyg

Skapa arbetsgivarintyg enkelt med alla uppgifter om anställningen när personal slutar.

Semesterskuldlista

Se aktuell semesterlöneskuld till personalen och exportera en semesterskuldlista som underlag till bokföringen.

Fördelar

null

Spara pengar

Spara pengar genom att själv hantera personalens löner istället för att outsourca till extern konsult med vårt enkla löneprogram online.

null

Följer GDPR

Samtliga löner skickas ut till personalens egna sida och följer alla krav och riktlinjer för GDPR. All information är alltid uppdaterat och skyddat.

null

Trygghet för personal

Personal ser att registrerad tid också syns korrekt på erhållen lönesedel. Ökad översikt ger trygghet och förtroende till din personal. Oavsett antal anställda hjälper Timetjek dig hålla koll.

Vad innebär ett webbaserat lönesystem?

Ett webbaserat lönesystem är ett digitalt verktyg som organiserar samtliga uppgifter gällande de anställdas löner. Dessa uppgifter inkluderar bland annat:

  • Antal timmar.
  • Lönenivå.
  • Skatter och arbetsgivaravgifter.
  • OB, förmåner och semester.
  • Sjukfrånvaro.

Lönehantering är ofta ett omfattande arbete för arbetsgivaren. Även i mindre företag med få anställda kan administrationen med löner ta mycket tid. Med ett bra löneprogram online slipper arbetsgivaren att tänka på alla detaljer kring skatter och förmåner. Systemet sammanställer lönerna efter registrerad arbetstid och ser till att rätt lön betalas ut till rätt person. De anställda får digitala och säkra lönebesked, vilket ger en ökad trygghet för personalen.

Rapportera enkelt dina anställdas lön med Timetjeks löneprogram online
Användning av ett webbaserat lönehanteringssystem

Vem behöver ett webbaserat lönesystem?

Alla organisationer och företag, oavsett storlek, behöver ett bra och säkert system som underlättar lönehanteringen. Att administrera löner är ett tidskrävande arbete och dessutom är det mycket viktigt att det blir rätt med olika avgifter.

Det måste även ske i enlighet med rådande lagstiftning och eventuella kollektivavtal. Även om det är möjligt för småföretagare att administrera lönerna manuellt så tar det ofta mycket tid för att säkerställa att allt är korrekt. Ett litet fel kan leda till juridiska konsekvenser eller ekonomiska problem.

Det vanligaste är att HR-avdelningen eller personalansvarige hanterar lönerna, men i mindre företag kan det även vara VD:n som tar hand om det. Oavsett vem det är som sköter lönehanteringen är det viktigt att det sker på rätt sätt. Med ett lätthanterligt webbaserat löneprogram som Timetjek är det enkelt att hantera lönerna i enlighet med gällande regler och lagar.

3 tips för att förbättra lönehanteringen

Att administrera löner tar mycket tid, oavsett bransch och verksamhetens storlek. Att säkerställa att rätt summa betalas ut vid rätt tillfälle till rätt medarbetare är lättare sagt än gjort. Framför allt eftersom det finns många olika regler, avdrag och förmåner att ta hänsyn till.

Att effektivisera lönehanteringen kan spara både tid och pengar samt skapa en tryggare arbetsplats. Här hittar du tips om hur du kan göra lönehanteringen bättre och mer effektiv.

Nyckeln för att förenkla och förbättra lönehanteringen är att välja ett bra system. Att administrera löner är en stor börda för många företag, inte minst för småföretagare. Det är viktigt att systemet är enkelt att använda samt att det passar arbetsplatsens behov. Timetjeks användarvänliga webbaserade löneprogram online hjälper till att sammanställa kompletta löner med ett knapptryck. Det är ett av de bästa systemen för arbetsgivare som smidigt vill sammanställa och betala ut löner samt skapa deklarations- och bokföringsunderlag och arbetsgivarintyg. Systemet fungerar även bra med olika affärssystem, vilket gör det enkelt att integrera det i verksamheten.

Manuell lönehantering innebär ökad risk att missa skatteinbetalningar och andra viktiga deadlines. Excel-ark och liknande dokument gör det svårt att hålla koll på allt som har med lönerna att göra. För medelstora företag är det i princip omöjligt att organisera allt manuellt. Ett digitalt verktyg för lönehantering ger en bättre överblick. I Timetjeks webbaserade lönesystem är det möjligt att hålla ordning och reda på allt som har med lönerna att göra. I systemet kan du även skapa arbetsgivardeklaration till Skatteverket och bokföringsunderlag till ett externt bokföringssystem, vilket sparar både tid och onödigt arbete. Med en bättre kontroll och överblick elimineras fel i löneprocesserna.

Vid hantering av löner är det viktigt att även tänka på säkerheten. Det gäller såklart även vid val av lönehanteringssystem. Det är viktigt att programvaran är lösenordsskyddad och att produkten har stöd för GDPR. Timetjek är ett mycket säkert system som hjälper arbetsgivaren att administrera lönerna på ett säkert sätt. Lönesedlarna skickas ut till personalens egen sida i enlighet med GDPR. Vill du veta mer om dataskyddslagen kring lön, läs mer här.

Varför är det viktigt med korrekt lönehantering?

Att lönerna hanteras på rätt sätt är grundläggande i organisationer och företag. Korrekt lönehantering är viktigt både för att skapa en trivsam arbetsmiljö och för företagets ekonomi. Med Timetjeks lönesystem online kan arbetsplatsen uppnå följande:

En trygg arbetsmiljö & lägre personalomsättning – Lönen är oftast den främsta motivationen för att personalen ska utföra arbetet. Lönerna ses därför ofta som motorn i företaget. Det är en ersättning för utfört arbete och alla anställda har alltid rätt till lön. Att rätt lön ska betalas ut till de anställda i slutet av varje månad är en självklarhet för att de anställda ska känna en trygghet. Om lönen uteblir eller av någon anledning inte är korrekt kan det innebära stor stress för medarbetarna. Det minskar förtroendet för arbetsgivaren, vilket kan leda till svårigheter att rekrytera samt behålla kompetens.

Minskade administrationskostnader – Med ett bra system som ser till att lönehanteringen sker på ett korrekt sätt kan arbetsgivaren spara stora summor. Arbetstiden för personen som ansvarar för lönehanteringen minskar avsevärt eftersom systemet sköter en stor del automatiskt. Det ger mer tid över för andra uppgifter, vilket är bättre för verksamheten. Dessutom slipper arbetsgivaren outsourca lönehanteringen till en extern konsult.

Enkelt att följa GDPR och andra lagar – Med bra system för lönehantering är det betydligt enklare att följa rådande regelverk. Timetjeks löneprogram följer alla krav och riktlinjer för dataskyddslagen GDPR och andra regler som gäller. Systemet säkerställer även att rätt OB-tillägg och övriga förmåner betalas ut efter rådande villkor från kollektivavtal. Med andra ord slipper arbetsgivaren att hålla koll på alla regler och lagar kring löner och personuppgifter.

Varför det är viktigt att ha ett fungerande lönehanteringssystem
Problemlösning med ett lönehanteringssystem från Timetjek

Vilka problem kan ett lönesystem online lösa?

Några av de vanligaste problemen som ett lönesystem kan hjälpa till att lösa är:

  • Kostsam administration – Löneadministration är främst ett mycket tidskrävande jobb eftersom inget får gå fel. Många väljer att outsourca lönehanteringen, vilket blir mycket kostsamt för verksamheten. Ett bra system ger löneadministratören tillgång till allt som behövs för att betala ut lönerna, vilket sparar både tid och pengar.
  • Misstag som kan leda till skattebrott – Om lönerna hanteras fel kan ett litet misstag leda till en juridisk process eller ekonomiska problem. En missad deadline kan ge tråkiga konsekvenser, exempelvis kan arbetsgivaren bli skyldig för skattebrott. Med ett bra system minskar risken för den typen av misstag.
  • Oro bland anställda – Missade löneutbetalningar kan skapa en stor osäkerhet bland medarbetarna. Med ett bra system kommer det inte vara något problem att se till att utbetalningarna sker på rätt sätt vid rätt tillfälle.

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.