fbpx

Löneprogram & lönesystem

Att skapa och hantera löner kan vara tidskrävande, framför allt om du har flera arbetsplatser och olika typer av anställningar att tänka på. Upptäck smidigheten med Timetjeks helhetslösning där lönehanteringen går hand i hand med tidrapportering och schemaläggning. Allt sker online!

lon oversikt timetjek 2023

Smidig lönehantering

Skapa löner enkelt. Sammanställ kompletta löner med ett knapptryck utifrån registrerad arbetstid.

OB-tillägg. Skapa löner som automatiskt inkluderar eventuella OB-tillägg utifrån era regler.

Sjukfrånvaro eller semestertillägg. Se till att sjukfrånvaro och semesterledighet registreras korrekt på lönen.

Smärtfri utbetalning

Banklista. Ladda ner en komplett banklista i PDF-format, som används vid utbetalning via önskad bank.

Lönebesked skickas till personal. När löner är skapade och låsta skickas lönebesked direkt till din personal via personalsidan.

Slutlön. Timetjek hjälper dig med slutlöner vid avslutad anställning och hämtar uppgifter för bland annat innestående semesterersättning till slutlönen.

Lön lönesedel Timetjek Personalsystem
Underlag Bokforing Timetjek 2023

Underlag

Deklaration- och bokföring. Hämta arbetsgivardeklarationer, underlag till Fora och Skatteverket samt bokföringsunderlag direkt från Timetjek.

Semesterskuldlista. Håll koll på företagets nuvarande semesterskuld till alla de anställda, eller hämta ut en fil från tidigare månader för att jämföra.

Semesterårsavslut. Skapa ett semesterårsavslut med bara ett par knapptryck för att konvertera insparade semestervärden till semesterdagar att nyttja under kommande semesterår.

Lönehantering i Timetjek

Spara pengar

Genom att själva hantera personalens löner enkelt i Timetjek sparar ni kostnaden för en eventuell extern konsult.

Avdrag och förmåner

Registrera smidigt manuella avdrag, eller låt kostförmån automatiskt justeras på lönen utifrån önskade regler.

Tillägg, ersättning och bonus

Registrera smidigt manuella tillägg såsom diverse ersättningar eller bonus.

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.