fbpx

Löneprogram & lönesystem

Lönehantering är det sätt på vilket du som arbetsgivare hanterar dina anställdas tidrapporter. Detta är viktigt när anställda har avvikelser från den normala arbetstiden som t.ex. övertid, semester, sjukdom etc. Via vårt löneprogram online registreras allt så det blir enkelt för dig att sköta lönerna till era anställda. Inga tunga program att ladda ner, allt sker online.

Mer än bara ett löneprogram

Enkel lönehantering

Skapa löner enkelt

Sammanställ kompletta löner efter registrerad arbetstid.

OB-tillägg & förmåner

Säkerställ att rätt OB-tillägg och övriga förmåner betalas ut efter rådande villkor från kollektivavtal.

Sjukfrånvaro och semester

Vid sjukfrånvaro eller semesterledighet betalas rätt ersättning ut till personalen. Hantera både sjuk- och semesterlön enkelt och smidigt.

Utbetalning

Betalfil

När lönerna är godkända skapas en betalfil för enkel utbetalning av samtliga löner genom vald bank.

Avsluta personal

När anställning upphör hjälper Timetjek till att säkerställa så att rätt slutlön med inkluderande semesterersättning betalas ut.

Lönesedel till personal

Vid godkända löner publiceras en kopia på aktuell lönesedel till personalens egna sida i enlighet med GDPR.
Rätt utbetalning med vår löneadministration
Underlag till företagets lönehantering

Underlag

Deklaration- och bokföringsunderlag

Skapa arbetsgivardeklaration till Skatteverket, Fora och bokföringsunderlag till externt bokföringssystem

Arbetsgivarintyg

Skapa arbetsgivarintyg enkelt med alla uppgifter om anställningen när personal slutar.

Semesterskuldlista

Se aktuell semesterlöneskuld till personalen och exportera en semesterskuldlista som underlag till bokföringen.

Fördelar

null

Spara pengar

Spara pengar genom att själv hantera personalens löner istället för att outsourca till extern konsult med vårt enkla löneprogram online.

null

Följer GDPR

Samtliga löner skickas ut till personalens egna sida och följer alla krav och riktlinjer för GDPR. All information är alltid uppdaterat och skyddat.

null

Trygghet för personal

Personal ser att registrerad tid också syns korrekt på erhållen lönesedel. Ökad översikt ger trygghet och förtroende till din personal. Oavsett antal anställda hjälper Timetjek dig hålla koll.

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.