fbpx

Tidrapportering

Med Timetjek blir tidrapporteringen snabb och enkel för era anställda. Registrerad arbetstid via vår smarta stämpelklocka kan användas som underlag för bland annat lön och fakturering. Givetvis är underlaget även korrekt enligt Skatteverkets krav på elektronisk personalliggare.

Tidrapportering gratis online

Stämpelklocka för tidsrapportering

Digital smart stämpelklocka

Stämpelklocka på arbetsplatsen

Rapportera faktiska arbetstider smidigt med en digital stämpelklocka på arbetsplatsen. Låt personalen stämpla in och ut på plats.

Mobil stämpelklocka med GPS

Administrerar du personal med flera arbetsplatser? Låt personalen själva stämpla in i sina mobiltelefoner och registrera faktisk arbetstid. Du får GPS-koordinater för att säkerställa rätt plats för registrerad tid.

Ersätt Skatteverkets pappersliggare

Timetjeks digitala stämpelklocka fungerar även som er elektroniska personalliggare. Undvik böter från Skatteverket och få stenkoll på personalens arbetstider.

Jämför med schema

Avvikelser från schema med tidrapportering

Timetjek visar tydligt om en tidsregistrering skiljer sig jämfört med schemalagt arbetspass och du som administratör kan välja huruvida detta skall korrigeras automatiskt, manuellt av personal eller administratörerna eller om du vill bli notifierad om avvikelsen.

Korrigering av arbetstid

Med ett fåtal klick kan du enkelt korrigera registrerade arbetstider. Rätta till tider gällande bland annat in- och utstämpling samt raster.

Jämför schema med tidrapportering
Enkelt att exportera tidrapportering

Bra exportmöjligheter

Exportera rapporter

Ladda ner tidrapport innehållande alla arbetstider för samtliga i personalen i PDF eller Excel-format.

Använd till externt system

Genom att exportera tidrapportering från Timetjek kan du importera detta till externa system eller till Excel.

Skicka personalliggare

Exportera en komplett personalliggare att skicka till Skatteverket vid kontroll på arbetsplatsen.

Fördelar med Timetjeks tidrapportering

null

Spara tid

Dela ansvaret med din personal att registrera timmarna. Du slipper själv föra anteckningar eller renskriva tiderna från pappersliggaren.

null

Undvik böter från Skatteverket

Minimera risken för böter från Skatteverket genom att använda Timetjeks digitala stämpelklocka och elektroniska personalliggare.

null

Korrekt arbetstid

Betala korrekt lön utifrån den faktiska arbetstiden och notera avvikelser. Låt vårt system hjälpa er hålla koll på antalet arbetade timmar.

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.