fbpx

Pris

Välj det prispaket som passar dina behov

Avsluta eller ändra prenumeration när du vill utan krångliga bindningstider. 

Spara 15%

Anställda

1-5 st
6-10 st
11-20 st
21-30 st
31-40 st
41-60 st
61+ st

Free

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Tidrapportering

Go

298 kr
425 kr
894 kr
1 149 kr
1 319 kr
1 404 kr
Offert
Tidrapportering
Schemaläggning
Personalsida
Mailsupport
Populär

Full

468 kr
807 kr
1 403 kr
1 913 kr
2 168 kr
2 423 kr
Offert
Tidrapportering
Schemaläggning
Lönehantering
Underlag
Personalsida
Mail- och telefonsupport

Pro

638 kr
1 020 kr
1 615 kr
2 125 kr
2 380 kr
2 720 kr
Offert
Tidrapportering
Schemaläggning
Personalsida
Lönehantering
Underlag
Ekonomi
Tilläggsfunktioner
Mail- och telefonsupport

Priserna är exklusive moms och avser per månad

Tid

Digital Stämpelklocka Elektronisk personalliggare enligt Skatteverkets alla krav och riktlinjer.
Personalliggare till Skatteverket Slipp pappersboken och få ut elektroniska tider direkt till Skatteverket vid kontroll.
Redigering Möjlighet att redigera registrerade tider.
Mobil tidrapportering med GPS Möjlighet för personal att registrera arbetstid via mobil och lämna GPS koordinater.
Tidskorrigering Arbetstider korrigeras manuellt av personal vid utstämpling eller automatiskt efter bestämda värden.
Export Möjlighet att exportera registrerad tid till externa system.
Glömt att stämpla ut En påminnelse skickas som notis till den anställde och arbetsgivaren om glömd utstämpling.
Glömt att stämpla in Personal får en varning via SMS och uppmanas att stämpla in för att undvika böter från Skatteverket.
Tid enligt schema Registrerad arbetstid justeras till schemalagd arbetstid.
Rast Flera alternativ för att hantera rastavdrag på arbetstiden.
Timbank Administrera arbetade timmar utöver sysselsättningsgrad via timbanken

Schema

Schemaläggning Schemaläggning av arbetspass till personal.
Regler för arbetspass Ställ in särskilda regler för enskilda arbetspass för att säkerställa att obligatoriska pass blir schemalagda eller att det ej schemaläggs för mycket.
Tillgänglighet Personal kan ange när de önskar eller inte önskar arbeta vilket syns när man schemalägger.
Byta, ge bort & ta bort pass Personal får möjlighet att byta, ge bort eller ta bort arbetspass. Förfrågningar skickas alltid till arbetsgivare för slutligt godkännande.
Öppna pass Möjlighet att skicka ut lediga pass via SMS till timanställda. Den som svarar först blir tilldelad passet.
Schemadifferens Se avvikelser från schema under rapporterad arbetstid. Uppdatera tidsregistrering till schemalagd tid enkelt och smidigt.
Kopiera schema Kopiera schemat till tidigare eller senare veckor.
Schemabekräftelse Se om personal har tagit del av schemat eller inte.

Lön

Kompletta löner Komplett lönehantering för att betala löner enligt Svensk lag eller rådande Kollektivavtal.
Kostförmån Registrera kostförmån via tidrapportering som sedan sammanställs automatiskt till personalens löner efter önskade inställningar för avdrag och eller förmånsbeskattning.
OB-tillägg OB-tillägg sammanställs efter önskade inställningar automatiskt till personalens löner.
Lönetillägg/avdrag Möjlighet att registrera diverse tillägg såsom dricks, bonus, traktamente, personalköp m.m. Även möjlighet att registrera avdrag på lön.
Frånvaro Registrera frånvaro vid sjukdom, VAB, föräldraledighet eller korttidspermittering. Avdrag och ersättningar registreras på lönen automatiskt.
Semesterlön Hantera intjänad semesterlön eller semesterersättning korrekt enligt Svensk Lag eller rådande Kollektivavtal.
Bankfil/banklista Betalfil till din bank eller lista innehållande betalningsuppdrag för att betala ut samtliga löner.
Arbetsgivardeklaration Skapa individuell arbetsgivardeklaration till Skatteverket.
Bokföringsunderlag Få bokföringsunderlag i PDF eller SIE-fil enligt önskade inställningar avseende bokföringskonton eller fördelning av kostnadsställen.
Rapport till Svenskt Näringsliv Skapa och hämta underlag för lönerapportering till Svenskt Näringsliv.
Rapport till SCB Hämta färdiga underlag för rapportering till Statistiska centralbyrån.
Rapport till Fora Hämta färdiga underlag för månatlig lönerapportering till Fora.

Dricks

Dricksperioder Upprätta dricksperioder baserat på när du vill fördela dricksen.
Fördelningsregler Skapa regler för hur dricksen ska fördelar över tid och personal.
Bankfil/banklista Betalfil till din bank eller lista innehållande betalningsuppdrag för att betala ut dricksen.
Bokföringsunderlag Få bokföringsunderlag i PDF eller SIE-fil enligt önskade inställningar avseende bokföringskonton eller fördelning av kostnadsställen.

Support

Mailsupport Få support via e-post under vardagar.
Telefonsupport Få förstklassig support via telefon under vardagar.

Personal

Personalsida Varje anställd får en egen personalsida där de kan se sina tider, schema, löner, anmäla frånvaro, se avtal med mera.
Arbetsgivarintyg Sammanställ underlag om anställning för arbetsgivarintyg och skicka till vår samarbetspartner "Arbetsgivarintyg.nu" för slutligt intyg.
Anställningsavtal Skapa ett komplett anställningsavtal för signering med ett knapptryck.
Signering med BankID Signera anställningsavtal enkelt och smidigt med hjälp av BankID.

Ekonomi

Kassakoppling av intäkter Koppla befintlig kassa till Timetjek och få automatiskt in intäkter till Timetjeks ekonomifunktion.
Sammanställ kostnader Lägg till rörliga och fasta kostnader och se dessa fördelade per dag.
Budget Budgetera önskade intäkter och kostnader. Se avvikelser för faktiskt utfall.
Lönsamhet Se företagets lönsamhet och optimera verksamheten för ökad vinst.

Övrigt

Flera administratörer Lägg till och ta bort administratörer samt ge specifika behörigheter.
Flera arbetsplatser Lägg till flera arbetsplatser inom samma företag. Administrera personal efter arbetsplats och särskilj i bokföringen med kostnadsställe.

Vi erbjuder såklart

Gratis flytthjälp

Vi hjälper dig att föra över data från dina nuvarande system.

Gratis support

Fri och personlig support ingår såklart när du blir betalande kund.

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.