fbpx

Pris

Välj det prispaket som passar ditt behov

Avsluta eller ändra prenumeration när du vill utan krånglig bindningstid.
Spara 15%

Anställda

1-5 st
6-10 st
11-20 st
21-30 st
31-40 st
41-60 st
61+ st

Free

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Tidrapportering

Go

213 kr
340 kr
765 kr
1 020 kr
1 190 kr
1 275 kr
Offert
Tidrapportering
Schemaläggning
Personalsida
Mailsupport
Populär

Full

340 kr
638 kr
1 190 kr
1 615 kr
1 870 kr
2 125 kr
Offert
Tidrapportering
Schemaläggning
Lönehantering
Underlag
Personalsida
Mail- och telefonsupport

Pro

553 kr
850 kr
1 403 kr
1 828 kr
2 083 kr
2 338 kr
Offert
Tidrapportering
Schemaläggning
Personalsida
Lönehantering
Underlag
Ekonomi
Tilläggsfunktioner
Mail- och telefonsupport

Priserna är exklusive moms och avser per månad

Tid

Digital Stämpelklocka Elektronisk personalliggare enligt Skatteverkets alla krav och riktlinjer.
Personalliggare till Skatteverket Slipp pappersboken och få ut elektroniska tider direkt till Skatteverket vid kontroll.
Redigering Möjlighet att redigera registrerade tider.
Mobil tidrapportering med GPS Möjlighet för personal att registrera arbetstid via mobil och lämna GPS koordinater.
Tidskorrigering Arbetstider korrigeras manuellt av personal vid utstämpling eller automatiskt efter bestämda värden.
Export Möjlighet att exportera registrerad tid till externa system.
Glömt att stämpla ut En påminnelse skickas som notis till den anställde och arbetsgivaren om glömd utstämpling.
Glömt att stämpla in Personal får en varning via SMS och uppmanas att stämpla in för att undvika böter från Skatteverket.
Tid enligt schema Registrerad arbetstid justeras till schemalagd arbetstid.
Rast Flera alternativ för att hantera rastavdrag på arbetstiden.

Schema

Schemaläggning Schemaläggning av arbetspass till personal.
Regler för arbetspass Ställ in särskilda regler för enskilda arbetspass för att säkerställa att obligatoriska pass blir schemalagda eller att det ej schemaläggs för mycket.
Tillgänglighet Personal kan ange när de önskar eller inte önskar arbeta som syns när man schemalägger.
Byta, ge bort & ta bort pass Personal får möjlighet att byta, ge bort eller ta bort arbetspass. Förfrågningar skickas alltid till arbetsgivare för slutligt godkännande.
Öppna pass Möjlighet att skicka ut lediga pass via SMS till timanställda. Den som svarar först blir tilldelad passet.
Schemadifferens Se avvikelser från schema under rapporterad arbetstid. Uppdatera tidsregistrering till schemalagd tid enkelt och smidigt.
Schemabekräftelse Se om personal har tagit del av schemat eller inte.

Lön

Kompletta löner Komplett lönehantering för att betala löner enligt Svensk lag eller rådande Kollektivavtal.
Kostförmån Registrera kostförmån via tidrapportering som sedan sammanställs automatiskt till personalens löner efter önskade inställningar för avdrag och eller förmånsbeskattning.
OB-tillägg OB-tillägg sammanställs efter önskade inställningar automatiskt till personalens löner.
Lönetillägg/avdrag Möjlighet att registrera diverse tillägg såsom, dricks, bonus, traktamente, personalköp m.m. Även möjlighet att registrera avdrag på lön.
Frånvaro Registrera frånvaro vid sjukdom, VAB, föräldraledighet eller korttidspermittering. Avdrag på lön och ersättning registreras på lönehanteringen automatiskt.
Semesterlön Hantera intjänad semesterlön eller semesterersättning korrekt enligt Svensk Lag eller rådande Kollektivavtal.
Bankfil/banklista Betalfil till din bank eller lista innehållande betalningsuppdrag för att betala ut samtliga löner.
Arbetsgivardeklaration Skapa individuell arbetsgivardeklaration till Skatteverket.
Bokföringsunderlag Erhåll bokföringsunderlag i PDF eller SIE-fil enligt önskade inställningar avseende bokföringskonton eller fördelning av kostnadsställen.

Support

Mailsupport Erhåll support via mail.
Telefonsupport Erhåll förstaklassig support via mail och telefon under vardagar.

Personal

Personalsida Varje anställd får en egen personalsida för att överblicka sina tider, schema, löner, anmälan frånvaro, se avtal med mera.
Arbetsgivarintyg Sammanställ underlag om anställning för arbetsgivarintyg och skicka till vår samarbetspartner "Arbetsgivarintyg.nu" för slutligt intyg.
Anställningsavtal Skapa ett kompltt anställningsavtal för signering med ett knapptryck baserat på egen anställning eller rådande Kollektivavtal.

Ekonomi

Kassakoppling av intäkter Koppla befintlig kassa till Timetjek och få automatiskt in intäkter till Timetjeks ekonomifunktion.
Sammanställ kostnader Lägg till rörliga och fasta kostnader och se de fördelade per dag.
Budget Budgetera önskade intäkter och kostnader. Se avvikelser för faktiskt utfall.
Lönsamhet Se företagets lönsamhet och optimera verksamheter för ökad vinst.

Övrigt

Flera administratörer Lägg till fler administratörer till samma företag eller specifik arbetsplats. Bestäm särskilda behörigheter till systemet.
Flera arbetsplatser Lägg till flera arbetsplatser inom samma företag. Administrera personal efter arbetsplats och särskilj i bokföringen med kostnadsställe.

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.