fbpx
BloggNyheterDags för lönerapportering till Fora

Dags för lönerapportering till Fora

Nytt år, nya möjligheter!

För er som har Avtalspension- och försäkringsskydd enligt SAF-LO innebär ett nytt år även en ny årlig rapport till Fora. Det skall rapporteras föregående års slutliga löner samt vilka medarbetare som jobbat för er under året. Detta underlag används till att räkna ut er slutliga kostnad för försäkringar och tjänstepension för föregående år. Uppgifterna används sedan till att beräkna och föra över pensionspremier till de pensionsbolag som förvaltar de anställdas pensionspengar.

Nedan följer några av stegen du behöver känna till inför rapporteringen. Uppgifterna är hämtade direkt från Foras hemsida.

Arbetare och Tjänstemän
Det är mycket viktigt att du skiljer på arbetare och tjänstemän. Att rapportera fel får konsekvenser för de anställdas pensioner och deras försäkringsskydd.

  • Om en arbetare rapporteras in som tjänsteman görs det inga inbetalningar till tjänstepension och personen omfattas endast av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA – inga andra försäkringar i försäkringsavtalet gäller för personen
  • Tjänstemän omfattas endast av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Rapporteras en tjänsteman som arbetare, betalar arbetsgivaren för försäkringar som personen inte kan få ut ersättning från om något inträffar.

Så skiljer man på arbetare och tjänstemän
Det är arbetsuppgifterna som styr huruvida en anställd räknas som arbetare eller tjänsteman. Har företaget kollektivavtal finns som regel bestämmelser om yrkeskategorisering i dessa.

  • Arbetare är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund.
  • Tjänsteman är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Anställda utan svenskt personnummer
Även anställda som saknar svenskt personnummer ska tas med i rapporteringen av slutliga löner.

  • Har personen ett samordningsnummer används det i Foras e-tjänst för rapportering.
  • Även de som saknar både personnummer och samordningsnummer måste rapporteras in. I rapporteringstjänsten fylls födelsedatum (år, månad, dag) i, samt personens hemadress. Har ni inte uppgifter om hemadress, ska arbetsgivarens adress fyllas i.

Familjemedlem kan räknas som företagare
Observera att en familjemedlem som är anställd i företaget också kan räknas som företagare. Hen har då inte samma försäkringsskydd som övriga anställda. Då finns möjligheten att teckna Företagares egen försäkring. Olika bolagsformer har olika regler för när familjemedlem räknas som företagare.

Viktigt att rapportera ägare rätt
Det är viktigt att veta vilka ägare som räknas som företagare och att dessa rapporteras in rätt. Att rapportera in ägare felaktigt får framför allt konsekvenser för personens försäkringsskydd.

  • Om en ägare som räknas som företagare rapporteras in som anställd kan inte personen utnyttja försäkringarna när något inträffar.

Vi rekommenderar er att gå in på Foras hemsida och läsa på om vilka uppgifter som behövs och vad som gäller för just er verksamhet och era anställda innan rapporten görs.

Tänk på att om Ni missar att skicka in rapporten i januari debiteras en förseningsavgift och om det inte görs alls säger Fora upp försäkringsavtalet. Det innebär alltså att de anställda inte får pengar inbetalda till sin Avtalspension SAF-LO och inte heller har något försäkringsskydd!

I Timetjek kan ni enkelt få ut en rapportfil som ni sedan importerar till Fora!
Prova Timetjek helt kostnadsfritt och utan bindningstid i 14 dagar.


Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.