fbpx
BloggMatnyttigtStäng 2023 och förbered 2024

Stäng 2023 och förbered 2024

Ännu ett år har gått och det är snart dags att runda av 2023. Här listar vi några av de viktigare att göra och att tänka på som kan vara bra för dig som företagare att ha med dig inför det nya kalenderåret 2024.

Bokslut & bokföring

Om du driver ett aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening är du bokföringsskyldig. Detsamma gäller även dig som har enskild näringsverksamhet! Vad betyder det egentligen att vara bokföringsskyldig? Jo, du ska:

  • löpande bokföra alla affärshändelser och kunna presentera dem i registreringsordning och i systematisk ordning. Det är detta som kallas grundbok respektive huvudbok,
  • ha koll på samtliga verifikationer för alla bokföringsposter. En verifikation är en skriftlig handling, ett underlag och kan exempelvis vara en faktura eller en intern transaktion,
  • arkivera samtlig räkenskapsinformation “i ordnat skick och på betryggande sätt”. Detta skall sparas under minst 7 år och finnas inom landet, samt
  • upprätta årsbokslut eller årsredovisning.

2024 slopas nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Den sänkta arbetsgivaravgiften och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång fyllt 15, men ännu inte fyllt 18 år tas nu bort från och med 1/1 2024. Detta infördes under 2019 som en morot för arbetsgivare att anställa och släppa in yngre personer på arbetsmarknaden.

Rapportering till Fora

Nyheter
Nytt till 2024 är att Fora från och med januari går över till månatlig lönerapportering. Detta till skillnad från den tidigare årliga rapport som det fram till nu varit. Detta betyder alltså att ni rapporterar för Inkomståret 2023 i en fil, precis som tidigare, men inkomst som hänförs från och med första januari skall rapporteras månadsvis och tas enbart med i rapporten för den specifika månaden.

Ytterligare nyheter är att även arbetare över 65 ska finnas med i rapporterna samt att de individer som tidigare rapporterats med endast födelsedatum behöver nu rapporteras med fullständigt person- eller samordningsnummer!

Hur fungerar den månatliga rapporteringen?
Till att börja med skall löner för januari och februari vara rapporterade senast 31 mars. Därefter ska underlaget vara rapporterat senast den siste i månaden efter de betalats ut. Foras E-tjänster för rapportering öppnar i februari 2024.

Mer information om allt detta finner ni på Foras hemsida.

För att få hjälp med att hålla koll på ovan och få färdiga underlag, registrera ett konto gratis hos oss på Timetjek här!


Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.