fbpx

Lönehantering

Webbaserat lönehanteringssystem

Färdiga löner

Färdiga löner, med ett knapptryck

Skapa löner enkelt

Sammanställ kompletta löner efter registrerad arbetstid.

OB-tillägg & förmåner

Säkerställ att rätt OB-tillägg och övriga förmåner betalas ut efter rådande villkor från kollektivavtal.

Sjukfrånvaro och semester

Vid sjukfrånvaro eller semesterledighet betalas rätt ersättning ut till personalen. Hantera både sjuk- och semesterlön enkelt och smidigt.

Utbetalning

Betalfil

När lönerna är godkända skapas en betalfil för enkel utbetalning av samtliga löner genom vald bank.

Avsluta personal

När anställning upphör hjälper Timetjek till att säkerställa så att rätt slutlön med inkluderande semesterersättning betalas ut.

Lönesedel till personal

Vid godkända löner publiceras en kopia på aktuell lönesedel till personalens egna sida i enlighet med GDPR.
Utbetalning
Underlag

Underlag

Deklaration- och bokföringsunderlag

Skapa arbetsgivardeklaration till Skatteverket, Fora och bokföringsunderlag till externt bokföringssystem

Arbetsgivarintyg

Skapa arbetsgivarintyg enkelt med alla uppgifter om anställningen när personal slutar.

Semesterskuldlista

Se aktuell semesterlöneskuld till personalen och exportera en semesterskuldlista som underlag till bokföringen.

Fördelar

null

Spara pengar

Spara pengar genom att själv hantera personalens löner istället för att outsourca till extern konsult.

null

Följer GDPR

Samtliga löner skickas ut till personalens egna sida och följer alla krav och riktlinjer för GDPR.

null

Trygghet för personal

Personal ser att registrerad tid också syns korrekt på erhållen lönesedel. Ökad översikt ger trygghet och förtroende till din personal.

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.