fbpx
BloggNyheterArbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Inledning

Från och med den 1 juli 2018 börjar de nya reglerna gälla för arbetsgivardeklaration på individnivå. Precis som tidigare måste företag i Sverige med anställda lämna en arbetsgivardeklaration varje månad. Skillnaden på den nya arbetsgivardeklarationen är att istället för en klumpsumma av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt, ska detta specificeras på individnivå.

Vad är arbetsgivardeklaration?

Arbetsgivare i Sverige som betalar ut lön eller redovisar förmåner till anställda ska en gång per månad lämna en s.k. arbetsgivardeklaration som redovisar den föregående kalendermånadens bruttolöner, förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragna preliminärskatter. I Arbetsgivardeklarationen lämnar man även uppgifter till Försäkringskassan om sjuklönekostnad.

Arbetsgivardeklarationen lämnas in till Skatteverket vanligtvis den 12:e varje kalendermånad som avser föregående kalendermånads löneutbetalningar.  Samtidigt ska arbetsgivaren betala in arbetsgivaravgifter för anställdas bruttolöner och den avdragna preliminärskatten till arbetsgivarens Skattekonto.

Sammanfattat innebär arbetsgivardeklarationen att du som arbetsgivare, en gång i månaden, berättar för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för dina anställda.

Arbetsgivardeklarationen kan lämnas in både via papper och digitalt. I TimeTjek skapas alltid en arbetsgivardeklaration digitalt när du låser en löneperiod som du enkelt kan deklarera på Skatteverkets hemsida.

Nya arbetsgivardeklarationen på individnivå

Från och med den 1 juli 2018 börjar den nya reglerna för arbetsgivardeklaration på individnivå gälla för alla företag inom restaurang, bygg (med SNI-kod 41), tvätteri och frisör som för personalliggare och har fler än 15 anställda.

För resterande företag i Sverige kommer den nya arbetsgivardeklarationen först att gälla den 1 januari 2019.

Precis som den gamla arbetsgivardeklarationen ska man fortfarande redovisa bruttolöner, förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragna preliminärskatter, men istället för en klumpsumma gör man detta på individnivå.

Förändringen är tänkt att underlätta för såväl arbetsgivare som anställd. Den nya arbetsgivardeklarationen kommer ersätta Kontrolluppgifter som arbetsgivare skickar in på individnivå en gång om året. Anställda kommer kunna logga in på Skatteverkets ”Mina sidor” och där se sina egna individuella uppgifter som arbetsgivaren har rapporterat in.

Den första arbetsgivardeklarationen på individnivå ska deklareras senast den 12 augusti 2018 för utbetald lön under juli 2018.

Kontrolluppgifter ersätts av arbetsgivardeklaration på individnivå

För inkomstår 2019 kommer arbetsgivare ej längre behöva lämna Kontrolluppgifter för anställda då kontrolluppgifter ersätts av den nya arbetsgivardeklaration på individnivå.

Det sista inkomståret som arbetsgivare behöver lämna Kontrolluppgifter på är 2018, som deklareras senast den 31 januari 2019.

Observera att du som tvingas lämna den nya arbetsgivardeklarationen på individnivå den 1 juli, ändå måste lämna in Kontrolluppgifter för hela inkomstår 2018.

Viktigt att tänkta på, checklista:

1. Se över om ditt företag måste deklarera arbetsgivardeklaration på individnivå från och med den 1 juli 2018 eller om du först behöver göra detta 1 januari 2019.

2. Se till att ditt lönesystem är uppdaterat och anpassat efter de nya reglerna för arbetsgivardeklaration på individnivå.

3. Har du inget lönesystem eller saknar ditt lönesystem stöd för den nya arbetsgivardeklarationen på individnivå? Då är du välkommen att kontakta oss på TimeTjek som hjälper vi dig gärna!

 

Läs gärna mer om arbetsgivardeklaration på individnivå inne på Skatteverkets hemsida här.


Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.